Afspraken

Goede afspraken zorgen voor een leuke danssfeer.
Elke lesgever is vrijwilliger.
De les wordt veel leuker als we ons allemaal aan een aantal eenvoudige afspraken houden.
 

 1. Respect voor de lesgever
  1. Verlaat de zaal niet tijdens de dansles zonder toestemming van de dansleiding.
  2. De dansleiding bepaalt of er een pauze is tijdens de dansles.
  3. De danslessen zijn enkel toegankelijk voor dansers.
  4. Mobiele telefoons, iPods en MP3-spelers worden uitgezet tijdens de lessen. Indien je door privéomstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, meld je dit voor de aanvang van de les aan de lesgever.
 2. Respect voor anderen
  1. In de gangen wordt niet geroepen en rondgelopen.
  2. Denk aan al de andere gebruikers van het CCW en hou het rustig.
 3. Kledij en schoenen
  1. Draag zoveel mogelijk je Wa?Da! t-shirt, maar dit is niet verplicht.
  2. De danskledij moet sportief zijn (de kledij mag niet van die aard zijn dat zij het dansen zou belemmeren).
  3. Zet je naam in je danskledij.
  4. Draag dans- of sportschoenen. Dit is verplicht omwille van de speciale dansvloer.
 4. Dorst
  1. Eigen drank is toegelaten.
  2. Ruim je drinkflesjes en papiertjes op na de les.
  3. Neem geen drank vanuit de cafetaria mee naar de dansles.
 5. Veiligheid
  1. Tijdens de lessen is kauwgom niet toegestaan.
  2. Draag geen juwelen tijdens de dansles.
  3. Neem geen waardevolle spullen mee naar de danslessen. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor je eigendommen.
 6. Aanwezigheid
  1. Er is een aanwezigheidslijst. Je ouders worden verwittigd als je herhaaldelijk wegblijft.
 7. Nieuwe leden
  1. Bij de start van het nieuwe dansjaar mag de danser een gratis proefles volgen.
  2. Tijdens het dansjaar mogen nieuwe leden ook een gratis proefles volgen. Zij zijn wel verplicht zich vóór de les bij de lesgever of het bestuur aan te melden en hun naam op te geven. Dit is nodig voor de verzekering.
  3. Je bent pas lid van “Wa?Da!” nadat je een gegevensfiche (via de lesgever of via de website) hebt ingevuld en het lidgeld betaald werd.
 8. Aanwezigheid van toeschouwers tijdens de les
  1. Om de les vlot te doen verlopen is de aanwezigheid van toeschouwers niet toegelaten.

 
Je als lid inschrijven betekent dat je met deze afspraken akkoord gaat.
 
Het bestuur en lesgevers van dansgroep Wa?Da!